Español   Català   

Penal

  • Accidents de trànsit, via pública, centres comercials, edificis públics o privats.
  • Negligències mèdiques, farmacèutiques, d'altres professionals.
  • Violència infantil en col•legis o guarderies.
  • Proves d'alcoholèmia i Desobediència a l'Autoritat (Obligatorietat de la submissió a la prova. Temps que ha de transcórrer entre ambdues proves. Prova en sang. Detenció i immobilització del vehicle. Sancions).
  • Tot tipus de Procediments Judicials per delicte: Allanamiento. Furt. Robatori. Estafes i apropiacions indegudes. Coaccions. Agressions. Delictes Societaris. Delictes Econòmics. Delicte Fiscal . Delictes contra la Salut Pública. Delicte contra la propietat intel•lectual. Defraudació en fluid elèctric, etc.
Manuel Garreta