Civil

 • Transaccions extrajudicials.
 • Reclamacions a empreses per cobraments indeguts, per incompliment de contractes, etc
 • Reclamacions de quantitat i Impagats.
 • Procediments Judicials en matèria de Propietat
 • Dret Immobiliari, de la Construcció i Urbanístic.
 • Divisió de Patrimonis.
 • Procediments de Jurisdicció Voluntària.
 • Persones: adopcions, incapacitacions, tutela.
 • Dret a l'honor i a la intimitat.
 • Responsabilitat Civil, Contractual i Extracontractual.
 • Danys causats per animals, productes comercials.